تكليف شب كلاس سوم ابتدايي
 • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

در اين قسمت يك نمونه تكليف شب كلاس سوم براي بهمن ماه  را قرار داده ام اميدوارم مورد استفاده شما عزيزان قرار بگيرد .

به سؤالهاي زير با توجه به آنچه در فارسي خواندي جواب بده .

1 – تا كنون چه كار نيكي انجام داده اي كه به نفع ديگران بوده است ؟

2 – مشكل مورچه ريزه چه بود ؟ او چگونه مشكل خود را برطرف كرد ؟

3 – چرا اميد ناراحت بود ؟

لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .ارزشيابي درس شيرين رياضي كلاس پنجم
 • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

در اين قسمت يك نمونه سؤال درس رياضي كلاس پنجم را قرار داده ام اميدوارم مورد استفاده شما قرار گيرد .

1 – باقی مانده تقسیم 4673547 بر 5 می شود

 الف - 3          ب -  7            ج -   2               د -   4   

2 – باقی مانده تقسیم 5098 بر3 می شود..........

 الف – 22           ب – 1                 ج – 5            د - 25 

3 – مجموع پول مهدی و آرمین و سعید 27000 تومان است اگر نسبت پول آنها به ترتیب 3 و 2 و 4  باشد پول سعید چه قدر است؟

لطفا براي مشاهده نمونه سؤال به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .ارزشيابي درس علوم كلاس پنجم دبستان
 • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

در اين قسمت يك نمونه سؤال درس علوم كلاس پنجم را قرار داده ام اميدوارم مورد استفاده شما قرار گيرد .

1 – کدام وسیله مانند اهرم عمل نمی کند؟

الف -  انبر دست                 ب – سطح شیبدار             ج – در باز کن              د - گاری     

2– از کدام جاندار زیر فسیل بهتری تشکیل می شود ؟

الف –   ماهی           ب –  گنجشک             ج -  ملخ           د -  کرم خاکی


لطفا براي مشاهده نمونه سؤال به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .ارزشيابي درس جغرافي كلاس پنجم
 • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

در اين قسمت يك نمونه سؤال درس جغرافي كلاس پنجم را قرار داده ام اميدوارم مورد استفاده شما قرار گيرد .

1- استان را تعریف کنید .

2 -  استانهای کنار دریای عمان و خلیج فارس را نام ببرید .

3 - چگونه جمعیت یک مکان افزایش می­ یابد ؟

لطفا براي مشاهده نمونه سؤال به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .ارزشيابي درس علوم كلاس پنجم
 • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

 

در اين قسمت يك نمونه سؤال درس علوم كلاس پنجم را قرار داده ام اميدوارم مورد استفاده شما قرار گيرد .

 1. رنگین کمان چگونه به وجود می­آید ؟
 1. چگونه کانون یک عدسی را پیدا می کنید ؟
 1. ذره بین و کوره آفتابی چه فرقهایی با هم دارند ؟


لطفا براي مشاهده نمونه سؤال به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .ارزشيابي درس شيرين رياضي كلاس پنجم
 • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

در اين قسمت يك نمونه سؤال درس رياضي كلاس پنجم را قرار داده ام اميدوارم مورد استفاده شما قرار گيرد .

1  عدد سه میلیارد ودوهزار و نهصد و سی و یک را با رقم بنویسید اگر3میلیون به آن اضافه نماییم چه عددی حاصل می­شود؟ عدد 40008715300 را با حروف بنویسید . ارزش مکانی رقم 8 را بنویسید .

عدد 08/3 را با حروف و عدد چهل و دو هزارم را با رقم بنویسید .

2 . از بین اعداد زیر دور اعدادی که بر3 بخش پذیرند و زیر اعدادی که بر 18 بخش پذیرند خط بکشید

              435    -     777    -     379     -       460       -        251    -     299    -     342 

لطفا براي مشاهده نمونه سؤال به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .ارزشيابي تكميل كردني درس جغرافي كلاس پنجم
 • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

 ارزشيابي درس جغرافي كلاس پنجم دبستان طه تنگ طه

- دریاهای اطراف ترکیّه عبارتند از ............. و .............. و ............. و ................                        

– شهرهای نفت خیز عراق ............. و ........... هستند و بندر مهم این کشور...................می باشد .  

  بلندترین قلَه جهان قلَه .............. است و در رشته کوه ................ واقع است .

لطفا براي ديدن نمونه سؤالات به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .نمونه سؤال درس جغرافي كلاس پنجم
 • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

در اين قسمت يك نمونه سؤال درس جغرافي كلاس پنجم را قرار داده ام اميدوارم مورد استفاده شما قرار گيرد .

دامپروری روستایی با عشایری چه فرقی دارد ؟

منظور از ییلاق و قشلاق چیست ؟

لطفا براي مشاهده نمونه سؤال به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .نمونه سؤال درس رياضي كلاس پنجم
 • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

در اين قسمت يك نمونه سؤال درس رياضي كلاس پنجم را قرار داده ام اميدوارم مورد استفاده شما قرار گيرد .

- عدد 40008715300 را با حروف بنویسید . ارزش مکانی رقم 8 را بنویسید .

2 - واحد اندازه­ گیری زاویه......... است و به وسیله ........... آنرا اندازه می­ گیریم .

 

لطفا براي مشاهده نمونه سؤال به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .

 نمونه سؤال درس تاريخ و مدني كلاس پنجم
 • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

در اين قسمت يك نمونه سؤال درس تاريخ و مدني كلاس پنجم را قرار داده ام اميدوارم مورد استفاده شما قرار گيرد .

 

1- حضرت خدیجه ثروت خود را در چه راهی خرج کرد؟

 2 - بعثت یعنی چه ؟

لطفا براي مشاهده نمونه سؤال به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .